IZVĒLIES KATEGORIJU
Mūsu veikali
Club 5
0
€0,00
Losd fsdf sd
Jūsu iepirkumu grozā nav preču.

Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu

1. Preces/pakalpojuma nosaukums, specifikācija un daudzums ir norādīti Jums piegādātās preces pavadzīmē;
2. Preces pārdevējs ir SIA „Studio Moderna”, Reģ. Nr. 40003617324, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 42C, Rīga, LV-1004;
3. SIA „Studio Moderna” tālr. +371 67807675, e-pasts: info@dormeo.lv ;
4. Preces/pakalpojuma cena ir norādīta Jums piegādātās preces pavadzīmē;
5. Preces/pakalpojuma  piegādes, pasta izdevumi vai citi izdevumi (ja attiecināms) ir norādīti Jums piegādātās preces pavadzīmē;
6. Uz nenoteiktu laiku noslēgtiem līgumiem vai abonēšanas līgumiem maksa par vienu rēķina sagatavošanas laikposmu – nav attiecināms, jo fiksēta un regulāri maksājuma maksa par preci/pakalpojumu šī līguma ietvaros nav noteikta.
7. Maksa par līguma noslēgšanai lietotā distances saziņas līdzekļa izmantošanu, ja tā netiek aprēķināta saskaņā ar pamata tarifu – nav attiecināms, jo maksa par saziņas līdzekļa izmantošanu šī līguma ietvaros nav noteikta;
8. Preces/pakalpojuma apmaksas kārtība ir norādīta Jums piegādātās preces pavadzīmē.Sūdzības par preci/pakalpojumu Jūs varat iesniegt sazinoties pa tālr. +371 67807675 vai uz e-pastu: info@dormeo.lv;

9. Atteikuma tiesības Jūs varat izmantot 14 dienu laikā, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā, ja vien nav noteikts cits, ilgaks atteikuma tiesību izmantošanas periods. Sadaļā „Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu” noteikti gadījumi, kad Jums nav tiesību izmantot atteikuma tiesības vai atteikuma tiesību periods ir noteikts ilgāks.

10. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā, ja preci, tās īpašību dēļ, nevar nosūtīt atpakaļ pa pastu, patērētājs sedz ar preces atpakaļ atdošanu saistītās izmaksas.

11. Ja prece vai pakalpojums neatbilst līguma noteikumiem, Jums ir tiesības Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā iesniegt pretenziju par preci, lūdzot, lai pārdevējs:

11.1. attiecīgi samazina pakalpojuma cenu;

11.2. bez atlīdzības novērš sniegtā pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem vai atlīdzina patērētājiem izdevumus par neatbilstības novēršanu;

11.3. izgatavo citu lietu no tāda paša vai tādas pašas kvalitātes materiāla vai sniedz līguma noteikumiem atbilstošu pakalpojumu;

11.4. atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par pakalpojumu samaksāto naudas summu.

12. Preces garantija ir 2 gadi no preces piegādes dienas. Par garantijas tiesību izmantošanu lūdzam konsultēties ar SIA „Studio Moderna” klientu apkalpošanas darbiniekiem: tālr. +371 67807675, e-pasts garantija@top-shop.lv;

13. Līguma termiņš, ja līgums noslēgts uz noteiktu laiku, vai līguma izbeigšanas nosacījumi, ja līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku vai arī tiek pagarināts automātiski - nav attiecināms;

14. Līgumā noteiktais minimālais līguma termiņš – nav attiecināms.

15. Informācija par izstrādāto labas prakses kodeksu saskaņā ar Negodīgas komercprakses aizlieguma likumu un veids, kā iegūt tā kopiju – nav attiecināms;

  1. Informācija par pirmo iemaksu vai citām finanšu garantijām, kas jāmaksā vai jānodrošina patērētājam pēc pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja pieprasījuma, kā arī to nosacījumi – nav attiecināms;
  2. Digitālā satura un tā izmantošanas īpašības (funkcionalitāte), tai skaitā tehniskās aizsardzības pasākumi – nav attiecināms;
  3. Būtiska informācija par digitālā satura savietojamību ar aparatūru un programmatūru, ja šī informācija pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ir zināma vai viņam pamatoti vajadzēja to zināt – nav attiecināms;
  4. Informācija par ārpustiesas sūdzību izskatīšanas un atlīdzības iespējām un veidu, kā tām piekļūt – nav attiecināms.

 

Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu

Atteikuma tiesības

1.  Jums ir tiesības atgriezt preci atpakaļ uz SIA „Studio Moderna”  14 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža (ja vien nav noslēgta vienošanās par citu, pagarinātu atteikuma tiesību izmantošanas termiņu un tā nosacījumiem, piemēram, precei ražotājs noteicis izmēģinājuma periodu vai par samaksu ir iegādāts preces izmēģinājuma laika sertifikāts). Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā. Prece nedrīkst būt faktiski lietota, preci Jūs variet izmēģināt tikai tiktāl, cik tas nepieciešams, lai iepazītos ar tās tehniskajām īpašībām, raksturu un darbību

2. Ja Pārdevējs, pēc savas iniciatīvas, piešķīris precei faktisku izmēģinājuma (lietošanas) laiku un noteicis ilgāku atgriešanas periodu, norādot to dokumentos vai reklāmas materialos,  Pircējs ir tiesīgs atgriezt lietotu preci un saņemt atpakaļ iemaksātos līdzekļus atbilstoši reklāmas piedāvājumam.

1. Ja Pircējs par atsevišķu samaksu, kā papildus pakalpojumu, ir iegādājies izmēģinājuma tiesību garantiju precēm, kurām Pārdevējs nav noteicis bezmaksas izmēģinājuma periodu, pircējam ir tiesības atgriezt lietotu preci. Prece drīkst būt lietota, bet tā nedrīkst būt ļaunprātīgi bojāta vai vai kādu citu iemeslu dēļ bojāta, tai jābūt pilnā komplektācijā, tīrai, tai jābūt pilnā komplektācijā, tīrai. Izmēģinājuma tiesību garantija tiek pārdota kā atsevišķs pakalpojums, tam ir noteikta cena, tā ir norādīta pirkuma apliecinošajos dokumentos, un šī pakalpojuma darbības ilgums ir 30 dienas no preces saņemšanas dienas. Pircējam ir tiesības iepazīties ar preci, lietot to faktiski. Atgriežot preci atpakaļ, Pircējam tiek atmaksāta preces vērtība, bet netiek atmaksāta izmantotā pakalpojuma, izmēģinājuma tiesību garantijas perioda maksa.
2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ar nepārprotamu paziņojumu jāinformē SIA „Studio Moderna” par to, ka vēlaties izmantot atteikuma tiesības, pa tālr. +371 67807675 vai rakstot uz e-pastu: info@dormeo.lv, bet tas nav obligāti. Ja reizē ar paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu Jūs sūtāt preci, tad prece un atteikums ir jānosūta uz šādu adresi: SIA "Studio Moderna", Ziemeļu iela 10, Lidosta Rīga, Mārupes novads, LV-1000. Ja prece pasūtīta attalināti un ir izņemta kadā no veikaliem, tā jāatgriež konkrēti tajā veikalā, kurā tā ir saņemta.

Atteikuma radītās sekas

3.Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu jūs izmantojāt sākotnējam darījumam, Jebkurā gadījumā no jums saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa.

4. Mēs varam aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad mēs būsim saņēmuši preces atpakaļ vai kad jūs būsiet iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk. Līdz ar to iesakām preci nosūtīt atpakaļ SIA „Studio Moderna” reizē ar paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Šādā veidā Jūs ietaupīsiet savu laiku un ātrāk saņemsiet atpakaļ naudu, kas samaksāta par preces iegādi.

Preces nosūtīšana atpakaļ

5. Ja preci sūtīsiet atpakaļ, izmantojot VAS „Latvijas Pasts” pasta nodaļu pakalpojumus, un prece tiks sūtīta SIA “Studio Moderna” oriģinālajā iepakojumā, (sūtīšanas kartona kastē), kurā prece tika saņemta, preces atpakaļ sūtīšanas izmaksas segs SIA „Studio Moderna”. Gadījumos, kad sūtītājs nevar iesniegt sūtīšanai iepakojumu, kurā prece tika saņemta, iepakojums būs jāiegādājas pašam, kā arī pašam būs jāsedz sūtīšanas izmaksas.

6. Ja preci sūtīsiet atpakaļ, izmantojot citus pasta vai kurjera pakalpojumu sniedzējus, kas nav VAS „Latvijas Pasts” pasta nodaļu pakalpojumi, piemēram, gadījumos kad nosūtat atpakaļ preces, kuras to specifikācijas vai gabarītu dēļ nav iespējams atgriezt caur pasta nodaļu, preces atpakaļ sūtīšanas tiešās izmaksas Jums būs jāsedz no saviem līdzekļiem. Maksimālās izmaksas varētu būt aptuveni līdz 20 euro vai atkarībā no konkrētās preces apjoma un izmēriem saskaņā ar attiecīgā pakalpojuma sniedzēja pakalpojumu tarifiem;

7. Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos.

Atteikuma veidlapu Jūs varat lejupielādēt šeit.

SIA Studio Moderna naudas atmaksu par atgrieztām precēm veic ar naudas pārvedumu caur Latvijas Pastu, tāpēc naudas atgriešanas termiņi var mainīties atkarībā no naudas pārveduma izpildes laika.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā var sazināties, zvanot pa tel.: 6 780 76 75.

Nosūtot preci atpakaļ caur pastu, norādiet adresi: SIA "Studio Moderna", Ziemeļu iela 10, Lidosta Rīga, Mārupes novads, LV-1000.